تبلیغات
تنهاترین تنها - تـــو را دوست . . . . . .

تنهاترین تنها

تـــو را دوست . . . . . .

تـــو را دوست میدارم . . . . . .


  چه فـرقی مى کند که چـــــــــــــــرا !؟


   یــــــــــــا از چــــــــــــه وقـت ؟

 

   یـا چطـور شـد که . . . . . . !


   چه فـــــــــــــــرقی میکـند؟!


  وقتى تــو بـایـد بــــــــــــــاور کنـى. . .  . . . که نمـى کـــــــــنى . . . . . .


  و من بــایـد فـرامـــــــــوش کــنم. . . . . . کـه نمـــــى کـــــنم . . . . . .


+ نوشته شده در چهارشنبه 28 فروردین 1392 ساعت 11:59 ق.ظ توسط عسل | نظرات()