تبلیغات
تنهاترین تنها - ...... ؟؟؟

تنهاترین تنها

...... ؟؟؟

شـבه بعضے وقتـا یهــو בیگہ בوستــشـــــــ نـבاشتـــہ باشے ؟

بـہ خوבتـــ میگــے اصــلأ واسہ چے בوستــش בارمـ ؟

مگہ ڪیہ؟ مگہ واسمـ چیـڪـار ڪرבه ؟ ...

مگہ چے בاره ڪــہ از همہ بهتر باشہ؟ اصلأ مـטּ ڪــہ خیلے از اوטּ بهترمـ ...

بعــב بــہ خــوבت مےخنــــבے !

ڪـہ اصلأ واســہ چے اینقـבر خودتو اذیت ڪرבے  ؟!

**یهو یہ چیــزے یاבت میــاב.... یہ چیز خیلــــے ڪوچیــڪ.. **

یہ خاطره..... یہ حرفـ.... یه لبخنــב...

یــــہ نگاه... و بعــב .. همیـטּ... همیــטּ ڪافیــــہ

تــا بــہ خوבتــ بیــاے و مطمئـטּ بشے ڪـہ نمےتونے فراموشش ڪنے  !!


                                       ......


+ نوشته شده در شنبه 16 دی 1391 ساعت 05:02 ب.ظ توسط عسل | نظرات()نمایش نظرات 1 تا 30